“สุภา”นั่งประธาน คกก.ศึกษานโยบายดิจิทัลวอลเล็ต ป.ป.ช.

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 26 ต.ค.66 นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังรอ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช.ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาและดำเนินการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล กรณีการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ตามที่คณะกรรมการเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริตเสนอ

เศรษฐา“ เผยรับทราบ 3 ข้อเสนอคณะอนุกรรมการเงินดิจิทัล 10,000 บาท

"จุลพันธ์" เผยเงินดิจิทัล 10,000 บาท อาจล่าช้าถึง เม.ย. ชง 3 แนวทางตัดสิทธิ์คนรวย

เช็กเส้นแบ่งความยากจนรายจังหวัด! เงินเดือนมากเท่าไหร่รวย?

นายนิวัติไชย กล่าวว่า ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวที่เสนอขึ้นไป ประกอบด้วย น.ส.สุภา ปิยะจิตติ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธาน นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นรองประธาน ขณะที่กรรมการ ได้แก่ นายมนตรี โสคติยานุรักษ์, นางสิริลักษณา คอมันตร์, นางอัจนา ไวความดี, นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ, ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้แทน, อัยการสูงสุด หรือผู้แทน, เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือผู้แทน, เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือผู้แทน, เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้แทน, ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน, เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย หรือผู้แทน, ประธานสภาอุตสาหกรรม หรือผู้แทน, ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน, คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, นายภูมิศิริ ดำรงวุฒิ, นางสาวภาณี เอี้ยวสกุล, นายสุทธินันท์ สาริมาน, เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช., รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช., ผู้อำนวยการสำนักมาตรการเชิงรุกและนวัตกรรม โดยมีผู้อำนวยการสำนักเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริต เป็นกรรมการและเลขานุการ

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า โดยคณะกรรมการชุดนี้ มีหน้าที่และอำนาจในการรวบรวมและดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายดิจิทัลวอลเล็อต เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต เสนอความเห็น เพื่อให้มีการเสนอมาตรการ ความเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หน่วยงานภายนอกและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ชคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง อันดับ1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการตามที่คณะกรรมการคณะนี้กำหนดและเห็นสมควร รวมถึงดำเนินการรับฟังความเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอมาตรการ ความเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตต่อนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต

ราคาทองวันนี้ เปิดตลาดปรับขึ้นพรวดเดียว 350 บาท

เปิดความหมาย! เสียงหลอนสุดสยอง… “ธี่หยด” แปลว่าอะไร?

วันหยุดพฤศจิกายน 2566 เช็กปฏิทินวันหยุดราชการ-วันสำคัญ