Đà Nẵng sẽ sử dụng robot trí tuệ nhân tạo để khám chữa bệnh

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành đề án “Phát triển y tế thông minh tại thành phố Đà Nẵng”. Trong đó, mục tiêu đến năm 2025, 100% cơ sở y tế của thành phố này áp dụng mô hình khám chữa bệnh từ xa chuyên sâu với nhiều chuyên khoa; đến năm 2030, phấn đấu 100% bệnh viện không sử dụng bệnh án giấy.

Đặc biệt, đến năm 2030, thành phố Đà Nẵng tiếp tục hoàn thiện đề án y tế thông minh với tiêu chí ứng dụng các công nghệ tiên tiến hiện đại, sử dụng robot trí tuệ nhân tạo trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và đào tạo y khoa; 100% các bệnh viện không sử dụng bệnh án giấy…

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, đề án nhằm xây dựng và từng bước hình thành hệ thống phòng bệnh thông minh; hỗ trợ người dân dễ dàng tiếp cận thông tin y tế để sử dụng các dịch vụ y tế có hiệu quả cao, được bảo vệ, chăm sóc, nâng cao liên tục, suốt đời.

Mục tiêu đến năm 2025, triển khai đề án y tế thông minh và hình thành hệ thống y tế thông minh trên cả 3 trụ cột chính, gồm: Hệ thống phòng bệnh thông minh; hệ thống khám bệnh, chữa bệnh thông minh và hệ thống quản trị y tế thông minh, với tiêu chí 100% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đồng bộ mã định danh y tế (ID)…

Bên cạnh đó sẽ hoàn thành ứng dụng để người dân giám sát hành trình xe cứu thương trên thiết bị thông minh, được bác sĩ theo dõi, tư vấn khi được vận chuyển trên xe cứu thương; 100% các đơn vị sự nghiệp, cơ sở khám, chữa bệnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giao tiếp với người dân và áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt qua nền tảng thanh toán chung của thành phố.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu các nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu và phòng bệnh được thực hiện thông qua các ứng dụng thông minh; 100% các trạm y tế xã, phường có khả năng tiếp nhận, khám chữa bệnh cho người dân địa phương với sự hỗ trợ tư vấn từ xa của chuyên gia y tế tuyến trên bằng công nghệ hội nghị truyền hình trực tuyến; 100% cơ sở y tế của thành phố áp dụng mô hình khám chữa bệnh từ xa chuyên sâu với nhiều chuyên khoa.

Đồng thời, phấn đấu duy trì 100% trạm y tế xã, phường triển khai phần mềm quản lý trạm y tế xã đầy đủ chức năng theo quy định của Bộ Y tế; 100% trạm y tế xã, phường thực hiện dự phòng, quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm trên nền tảng số.

Phát triển các ứng dụng thông minh cho phép cung cấp các dịch vụ theo dõi, trợ giúp, chăm sóc sức khỏe người dân từ xa, kết nối trực tuyến giữa người bệnh, các thiết bị theo dõi sức khỏe và cán bộ y tế tại trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình.

Đề án được thực hiện bằng nguồn ngân sách nhà nước và nguồn thu của các đơn vị, với tổng kinh phí trên 488 tỷ đồng.

UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Y tế chủ trì xây dựng, trình ban hành kế hoạch triển khai chi tiết đề án hàng năm; tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện đề án.From: nhà cái casino online