‘PTT – ARUN PLUS’ ผนึกกำลังปูทางสู่การให้บริการยานยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ

ยานยนต์ไฟฟ้า” หรือ Electric Vehicles (EV) เป็นเทรนด์ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะเป็นผลมาจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความต้องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้าเป็นนวัตกรรมที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสูง และเพื่อให้สอดรับกับนโยบายส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงเพื่อบรรลุสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2065 ของประเทศไทย ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่ กลุ่ม ปตท. เล็งเห็นและให้ความสำคัญมาตลอด และเพื่อไปสู่เป้าหมาย เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด หรือ PTT Digital ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ บริษัท อรุณ พลัส จำกัด หรือ ARUN PLUS ผู้ดำเนินธุรกิจด้าน EV Value Chain เพื่อผนึกกำลังปูทางสู่การให้บริการยานยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบคำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต

นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิทัล โซลูชั่น จำกัด กล่าวว่า ในฐานะที่ PTT Digital เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ Enterprise ของประเทศไทย จึงได้ผนึกความร่วมมือกับทาง ARUN PLUS ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้าน EV Value Chain ด้วยการนำระบบบริหารจัดการขนส่งรถโดยสารพลังงานไฟฟ้ามาทดลองให้บริการกับทางกลุ่มพนักงาน ปตท. และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาติดต่องาน ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (EnCo) เพื่อศึกษาการใช้งานรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า โดยจะนำข้อมูลที่ได้นำมาใช้พัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ยังกล่าวอีกว่าเพื่อเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการรถโดยสารไฟฟ้า (E-Bus) ทาง PTT Digital จึงนำระบบ Hermes Platform ที่ออกแบบพัฒนาขึ้นไปติดตั้งที่รถโดยสารไฟฟ้า โดยระบบสามารถควบคุมและติดตามยานพาหนะแบบครบวงจรได้ ซึ่งฟังก์ชัน GPS Tracking ยังสามารถใช้เพื่อระบุตำแหน่งพิกัดของรถกับระยะเวลาที่รถวิ่งถึงสถานีได้ นอกจากนี้ ยังสามารถติดตามพฤติกรรมของพนักงานขับรถได้อีกด้วย ซึ่งระบบนี้ นอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ และรองรับการเติบโตของตลาด EV ในอนาคตแล้ว ยังช่วยอำนวยความสะดวก และเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ใช้บริการอีกด้วย

ขณะที่ นายเอกชัย ยิ้มสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อรุณ พลัส จำกัด กล่าวว่า ARUN PLUS มุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในทุกมิติ ผ่านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค โดยได้นำรถโดยสาร E-Bus ที่ผลิตขึ้นใหม่ในประเทศ และผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุดเข้ามาให้บริการภายในศูนย์ EnCo โดยระบบ Hermes ที่ติดตั้งในรถโดยสาร E-Bus ออกแบบและพัฒนาโดย PTT Digital ซึ่งมีฟังก์ชันรองรับการบริหารจัดการการขนส่งครบวงจร และมีความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ตามมาตรฐานระดับ Enterprise Standard ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ตลอดจนเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการอีกด้วย

สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ ไม่ได้เป็นแค่การเตรียมความพร้อมต่อการใช้งานรถโดยสารไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบในอนาคตเท่านั้น แต่ยังปูทางไปสู่การให้บริการยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบ กับการเป็นต้นแบบด้านนวัตกรรมพลังงานขนส่งสาธารณะของไทยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยในอนาคต PTT Digital และ ARUN PLUS ยังมีแผนที่ขยายการให้บริการ E-Bus สู่องค์กรภายนอก เพื่อขยายฐานธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็น 1 ในเมกะเทรนด์ที่กำลังมาแรงในขณะนี้อีกด้วย