จากกรณี คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สั่งให้ลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งที่ 10 เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนครปฐม จากกรณีไม่สามารถจัดเลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคมได้ เนื่องจากเกิดเหตุฝนตกหนัก และให้มีการลงคะแนนใหม่ใน…