นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งโพสต์เฟซบุ๊ก ว่า “8 พรรคไปคุยกันครับ แม้มติรัฐสภา เสียงข้างมาก 394 ต่อ 312 เสียง ตีความข้อบังคับ 41 ไม่สามารถเสนอชื่อ “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” เป็นนายกฯ ซ้ำในสมัยประชุม…