กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเรื่อง อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่างฉบับที่ 2 มีผลกระทบในช่วงวันที่ 9 – 13 กุมภาพันธ์ 2567

ในช่วงวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2567 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอา…