วันที่ 6 ธ.ค. 2566 นายไทกร พลสุวรรณนักเคลื่อนไหวทางการเมือง ยืนยันว่าไม่ได้ติดสินบน เพราะการนำหมูเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ล็อตนี้ไม่ใช่หมูเถื่อน การนำเข้าสินค้าผ่านแดนไปจำหน่ายประเทศที่ 3 ตามเอกสารที่ทำศุลกาก…