ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือฝุ่น PM 2.5ประจำวันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 07.00 น. โดยตรวจวัดได้ 19.9-47.6 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.)

จากการตรวจวัดพบว่า มีหล…