จากสถานการณ์สงครามภายในเมียนมา กับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่มีมาอย่างต่อเนื่องหลายเดือน และล่าสุด กองกำลังกะเหรี่ยง เคเอ็นยู บุกยึดจังหวัดเมียวดี ของเมียนมา ตรงข้ามแม่สอดสำเร็จ ทำให้หลายคนสงสัยว่า จะมีผลกระท…