ยานยนต์ไฟฟ้า” หรือ Electric Vehicles (EV) เป็นเทรนด์ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะเป็นผลมาจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความต้องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้าเป็นนวัตกรรมที…