วันที่ 26 ก.พ. การหยุดงานประท้วงของแพทย์ฝึกหัดในเกาหลีใต้ก้าวเข้าสู่สัปดาห์ที่ 2 แล้ว โดยจากข้อมูลล่าสุดพบว่า มีแพทย์ฝึกหัดมากกว่า 9,000 คนทั่วประเทศที่หยุดงาน และจำนวนแพทย์ฝึกหัดที่ยื่นใบลาออกมีมากกว่า 10,000 คน เพื่อ…