นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการและผู้จัดการ เปิดเผยถึงทิศทางธุรกิจของไอแบงก์ ปี 2566 เนื่องในวาระครบรอบ 20 ปีของธนาคารว่า ปี 66 ได้มีการปรับวิสัยทัศน์ของธนาคารใหม่ เป็นสถาบันการเงินที่ให้บริการตามหลักชะรีอะฮ์เพื่อคว…