“Mọi người đang thực sự kiếm được nhiều tiền nhờ cờ bạc trực tuyến. Nhưng đối với tất cả những điều này, nỗ lực trúng số độc đắc của tôi đã tỏ ra vô ích”. Người đàn ông hay phụ nữ có liên quan ở đây trông có vẻ thất vọng. Đúng! Tôi đã từng giống như người đàn ông của mình. Tôi đã làm gì để thấy mình trong hoàn cảnh này? Đó là một câu chuyện dài.

Chỉ cần một người muốn làm xáo trộn tài chính của mình, việc đặt cư…