“วันสารทจีน” เป็นวันที่ชาวจีนเชื่อกันว่าประตูสวรรค์และยมโลกจะเปิดออก ทำให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วสามารถเดินทางกลับมาเยี่ยมลูกหลานตัวเองในโลกมนุษย์ได้ ขณะเดียวกันวิญาณเร่ร่อนก็สามารถขึ้นมายัง…