บอล เผชิญปัญหาที่เข่าซ้ายซ้ำซากจนเมื่อมี.ค.ที่ผ่านมาได้ปลูกถ่ายกระดูกอ่อนข้อเข่าครั้งใหม่ ซึ่งมันส่งผลให้ต้องพักยาวแรมปี เท่ากับผู้เล่นวัยเบญจเพสไม่ได้เล่นกับทีมเลยตั้งแต่ ม.ค. 2022

ห้วงเวลาจะครบสองปีเต็มท…