เมื่อวันที่ 13 มี.คคำพูดจาก เกมแตกง่าย ใหม่ล่าสุด. ฮุสเซน อัล มุสซาลาม ผู้อำนวยการใหญ่สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (โอซีเอ) เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัด…