นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในวันที่ 17 ก.พ. 66 สายการบินนกแอร์ จะประชุมร่วมกับทางจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือถึงแผนการเปิด…