DIVE INTO IVE! จบลงไปแล้วกับงานพรอมของ 6 สาว “IVE” ในงาน “IVE THE FIRST FAN CONCERT IN BANGKOK” ที่จัดขึ้น ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี นับเป็นการปิดท้ายเอเชียทัวร์อย่างสวยงาม

ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจาก “DIVE” (ช…